Услуги

BKY Solutions предлага три основни типа услуги:


Уеб дизайн и програмиране


Първата и най-важната услуга е уеб дизайн и програмиране - разработване на продуктови, имиджови и корпоративни сайтове, съобразени с различните видове компании и бизнеси.

Създаване на съдържание

 
Втората услуга възникна в дългия процес на създаване на уеб сайтове. Установихме, че не всеки има дар слово и е способен да облече мислите си в думи. Затова започнахме да предлагаме и услугата създаване на съдържание. Текстовете, които предлагаме са уникални, написани съгласно изискванията за SEO и с нужните ключови думи (различни по вид и честота за различните бизнеси) с цел добро позициониране на създадения уеб сайт в търсачките. Ние играем на чисто и ползваме само позволени методи на оптимизация.

 

Лого и графичен дизайн

 

Дизайн на имиджово и корпоративно лого, дизайн на печатни материали. В стремежа си да отговорим напълно на клиентските очаквания, екипът ни предлага цялостна концепция за корпоративна идентичност, включваща изработването на фирмени лога и дизайн, както и подготовка на печатни и брандинг материали.

 

Уеб базиран софтуер и приложения


Друга основна услуга, която предлагаме е реализацията на уеб базиран софтуер и приложения. Софтуерът, който създаваме е от различен тип в зависимост от предназначението му за управление на фирми, на дистрибутори, на продажби, на процеси и т.н. Клиентите ни получават не просто ефикасна и добре работеща платформа, а платформа която генерира продажби и осигурява бизнес дейности.

- Участие в изготвяне на задание
Участието в изготвяне на заданието дава възможност за добър контакт и разбиране на проблемите между двете страни. Нашият екип предлага индивидуален подход към всеки проект чрез варианти, с които да бъде постигната крайната цел професионално. Даваме алтернативни предложения и представяме техните предимства и недостатъци. Активно участваме в бизнес процесите при поръчителя.


- Изпълнение на проектите без предварително заплащане за тяхната разработка
По време на изпълнение на проекта поръчителят му не заплаща нищо друго освен нашите разходи, в които се включват закупуване на домейн, хостинг или хардуер, които след приемане на крайния продукт се предоставят на поръчителя.

- Пълно изпълнение на проектите по заданието
Всеки изпълнител на проект предпочита да изпълни заданието с готови софтуерни продукти, при които в почти всички случаи не е възможно напълно да бъдат покрити изискванията. Съществуват и случаи, в които готовите приложения съдържат повече възможности от търсените. И в двата случая трябва да се направят компромиси от страна на поръчителя. В първия когато не може да бъдат напълно покрити изискванията, остава "дефект" в крайния продукт, а препокриването на изискванията води до излишни разходи и увеличаване на крайната цена. Другите минуси при използването на готови приложения са, че с течение на времето се появяват нови изисквания, които в повечето случаи не могат да бъдат изпълнени или се налага закупуване на по-нова версия. Екипът ни предлага пълно изпълнение и даваме гаранция, че с минимални средства може да се изпълнят всякакви доработки.

- Изпълняваме по-големите проекти на фази
Това дава възможност най-необходимите функционалности да бъдат пуснати в експлоатация в най-кратки срокове.

- Оптимални хардуерни решения
Много разработчици на продукти се презастраховат от гледна точка на хардуера, като не правят необходимите изчисления на натоварвания на машините.  Ние съобразяваме правилно хардуера като предоставяме информация за неговите необходими и достатъчни условия.

- В цената на крайния продукт са включени и промени, които клиентът не е заявил в заданието и може да бъдат изпълнени след приемането му.
Даваме възможност за някои промени в него без допълнително заплащане по крайния продукт и след неговото окончателно приемане. Разбира се, за тези промени има някои ограничения. Те не трябва да променят логиката, заложените алгоритми и функционалността на крайния продукт.

- Предоставяне на разработките
Във всички случаи предоставяме писаните от нас разработки. Това дава възможност за необвързаност между клиента и нас. В този случай поръчителят може да наеме други лица за поддръжка или следващи разработки.

- При нас няма лицензи
Веднъж закупен продукт от нас той може да бъде ползван неограничено в рамките на компанията клиент, без право да препродава или отдава под наем без наше съгласие.


Екипът ни от уеб професионалисти съчетава уменията си с модерното мислене на бизнеса, следвайки новата интернет философия и изисквания. Нашата цел е да ви дадем продукт, който ще подобри резултатите от бизнеса и усилията ви. Затова ние предлагаме качество, модерно мислене, опит, партньорство.